Astygmatyzm

Astygmatyzm (niezborność) Astygmatyzm jest zjawiskiem bardzo powszechnym. Ponad 40% osób z wadą wzroku wymaga korekcji cylindrycznej o mocy co najmniej 0,75 D. Najczęściej spowodowany przez niesferyczny kształt centralnego obszaru rogówki. Może występować wraz z nadwzrocznością lub krótkowzrocznością. Objawy: Astygmatyzm korygujemy soczewkami okularowymi lub kontaktowymi z tak zwanymi cylindrami. Przy dużych wartościach astygmatyzmu coraz powszechniej stosuje się współcześnie metody chirurgiczne: …

Astygmatyzm Read More »